Djelatnosti

Poduzeće GRASA d.o.o. projektira i izvodi radove zaštite iskopa građevinskih jama u svim vrstama tla i za sve projektne dubine, projektira i izvodi radove dubokog temeljenja na pilotima te radove jet-grouting(mlaznog injektiranja) i poboljšanja temeljnog tla. Nadalje izvodi vodozahvatne bunare velikih dubina te izrađuje geotehničke istražne radove i geomehaničke elaborate.

Popis tehnologije

 • AB DIJAFRAGMA
 • AB PILOTI
 • GEOTEHNIČKA SIDRA
 • JET-GROUTING(mlazno injektirani stupnjaci)
 • MIKROPILOTI
 • ZABIJENI ČELIČNI "I" PROFILI
 • ŽMURJE
 • BUNARI
 • GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI
 • GEOMEHANIČKI ELABORATI
 • MJERENJA I OPAŽANJA